• Καλώς ήρθατε στην εταιρία μας.

    Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΑΣ
Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η τιμή της 1 ώρας δεν μπορεί να είναι σταθερή και ούτε η ίδια σε κάθε διαμέρισμα. Εξαρτάται από την τιμή των καυσίμων αλλά και από το ποσοστό των ωρών που έχει ένα διαμέρισμα επί του συνόλου των ωρών όλης της οικοδομής και από την θερμική απόδοση των εγκατεστημένων θερμαντικών σωμάτων του διαμερίσματος.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Τον ενοικιαστή αφορούν οι λειτουργικές δαπάνες της οικοδομής π.χ(ΔΕΗ – ΕΥΑΘ-ΚΑΘ-ΣΥΝΤ.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ-ΜΙΚΡΟΒΛΑΒΕΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ κ.τ.λ).Τον ιδιοκτήτη αφορούν οι δαπάνες επισκευών που έχουν μακρόπνοη προοπτική.
ΠΑΓΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Όταν ένα διαμέρισμα είναι κενό ή  δεν θερμαίνεται, αυτόματα επηρεάζει και τα γειτονικά του διαμερίσματα. Για την ακρίβεια τα διαμερίσματα αυτά έχουν απώλειες θέρμανσης με αποτέλεσμα να πρέπει να καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα. Επίσης, κατά τη μελέτη θέρμανσης της οικοδομής ο μηχανικός έχει τοποθετήσει έναν καυστήρα ο οποίος να καλύπτει τις ανάγκες συγκεκριμένου αριθμού διαμερισμάτων. Έτσι, όταν λιγότερα διαμερίσματα χρησιμοποιούν τον καυστήρα αυτό σημαίνει ότι αυτός για να λειτουργήσει καταναλώνει περισσότερα καύσιμα από ότι θα κατανάλωνε αν όλα τα διαμερίσματα ήταν γεμάτα.
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ
Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας θεωρούνται οι εξής: Α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00. έως 07:00. Β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30. Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΕΝΩΝ
Εάν η οικοδομή έχει κανονισμό τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται στον κανονισμό. Εάν όχι, τότε σύμφωνα με το νόμο 3741/29 είναι αδιάφορο αν γίνεται χρήση του διαμερίσματος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διαμέρισμα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ποσοστό 100% ανεξάρτητα αν κατοικείται σε όλες τις λειτουργικές δαπάνες,εκτός των λειτουργικών δαπανών της θέρμανσης,όπου συμμετέχει με 30%.
ΤΥΠΟΙ
Σε κτίρια με μετρητές της παροχής θερμότητας α) ωρομετρητές ή β) θερμιδομετρητές- ογκομετρητές) σε κάθε μία ιδιοκτησία οι δαπάνες λειτουργίας κατανέμονται με τα παρακάτω ποσοστά π (%) α) πi = [fi*εi + εixΩi/ΣεixΩi* (1-Σfi*εi)] * 100 β) πi = [fi*εi + Mi/ΣΜi * (1-Σfi*εi)] * 100
ΚAΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Εάν η οικοδομή έχει κανονισμό τότε ακολουθούμε ότι αναφέρεται στον κανονισμό. Εάν όχι, τότε     σύμφωνα με το νόμο 3741/29 όλες οι κοινόχρηστες δαπάνες (πετρέλαιο, καθαρίστρια, ανελκυστήρας, ΔΕΗ, EYAΘ, κτλ) κατανέμονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
Κανονισμός πολυκατοικίας είναι το κείμενο που ρυθμίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών , την κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και γενικά την λειτουργία της πολυκατοικίας.Ο κάθε ιδιοκτήτης με την υπογραφή του συμβολαίου του αποδέχεται και δεσμεύεται από τον υπάρχοντα κανονισμό .
ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ;
Ο σχετικός νόμος είναι ο 3741/1929 ΦΕΚ Α΄4/9-1-1929
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ;
Στον κανονισμό της πολυκατοικίας προβλέπεται η συμμετοχή των κενών διαμερισμάτων. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός σύμφωνα με το νόμο 3741/1929 κάθε διαμέρισμα υποχρεούται να συμμετέχει κανονικά στις κοινόχρηστες δαπάνες ανεξάρτητα από το αν γίνεται χρήση του διαμερίσματος. Όλα τα παραπάνω μπορούν να παραβλεφθούν με την ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών .
ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΤΟΥ;
Στην περίπτωση του ενοικιαστή ,ενημερώνεται άμεσα ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ο οποίος και είναι ο τελικός υπόχρεος. H Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών αποφασίζει για την δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων.
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ;
Η δημιουργία αποθεματικού ταμείου, είτε προβλέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας  είτε προκύπτει από την απόφαση της γενικής συνέλευσης ,είναι υποχρεωτική και αφορά τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ-ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ)
Η κατανομή των δαπανών θέρμανσης με αυτονομία προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα 631Δ/1985 27-9-1985 και γίνεται σύμφωνα με την μηχανολογική μελέτη της πολυκατοικίας.
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΑΥΤΗ;
Η συμμετοχή στην κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας είναι υποχρεωτική και προβλέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας . Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας αποφασίζει η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών με απόλυτη ομοφωνία. Ειδικά για την μετάβαση από το υγρό στο αέριο καύσιμο ισχύει το Π.Δ 3175/2003.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΩΡΑΣ Ή ΘΕΡΜΙΔΑΣ) ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ;
Το κόστος της ώρας ή  θερμίδας δεν είναι σταθερό και εξαρτάται άμεσα από το σύνολο των ωρών που καταναλώνει όλη η πολυκατοικία.
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ (1ο) ΟΡΟΦΟ ;
Η συμμετοχή στις δαπάνες του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική για όλους τους συνιδιοκτήτες .
Η ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ;
Η υγρομόνωση της ταράτσας είναι υποχρεωτική δαπάνη που αφορά όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικία (διαμερίσματα-καταστήματα -υπόγεια).

Δεν λύσατε την απορία σας;  Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

Μέσω τηλεφώνου

Είμαστε στη διάθεση σας τηλεφωνικά για να συζητήσουμε και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας.
Τηλεφωνήστε στο: 2310-550-183

Μέσω e-mail

Συμπληρώστε την ειδική μας φόρμα και αφού εξετάσουμε τις απορίες ή την υπόθεση σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Πατήστε εδώ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας το αίτημα σας και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας