Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή
Φυσικού Αερίου;

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή Φυσικού Αερίου είναι πολύ απλή και δεν απαιτείται καμία επέμβαση στο μετρητή ή στην εσωτερική εγκατάσταση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την Protergia προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ανά κατηγορία πελάτη δικαιολογητικά.

allagh aeriou

Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή;

Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση.

Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ);

Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ο οποίος είναι και μοναδικός. Καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και στον λογαριασμό κατανάλωσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά.

Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς φυσικό αέριο;

Η εγκατάστασή σας δεν θα μείνει χωρίς τροφοδοσία Φυσικού Αερίου. Η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η τροφοδοσία του ακινήτου σας είναι εγγυημένη από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ).

Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει;

Η εγγύηση επιστρέφεται από τον μέχρι πρότινος προμηθευτή σας με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;

Υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης είναι ο Αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής. Δηλαδή οι: ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος.

Κάθε πότε θα εκδίδεται o λογαριασμός;

Για Οικιακούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, με εξαίρεση την θερινή περίοδο. Για Εμπορικούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.

hmerologio

Σε περίπτωση διακοπής σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;»

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου.

Τηλέφωνα Άμεσης Επέμβασης

ΕΔΑ Αττικής: 800 11 11 330 / 11322
ΕΔΑ ΘΕΣΣ: 10302
ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος: 800 1122 222 / 2105551666

Για οποιαδήποτε απορία
είμαστε πάντα στη διάθεση σας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας χωρίς δική σας χρέωση

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00 Σαββατο - Κυριακή: κλειστά