Πως μπορεί να καλυφθεί ο διαχειριστής μιας πολυκατοικίας
όταν οι συνιδιοκτήτες αρνούνται την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων;

Αν συμβεί κάποιο περιστατικό, οι συνιδιοκτήτες έχουν το νομικό δικαίωμα να στραφούν έναντι του διαχειριστή για αποζημιώσεως με επιχείρημα την ελλιπή εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο διαχειριστής για να αποφύγει αυτή την κατάσταση θα πρέπει να ασφαλίσει το κτήριο και έτσι οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις θα καλυφθούν από την ασφάλεια.

Γνωρίζοντας τη δυσκολία της πρόσθεσης νέων δαπανών στους συνιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας, ο διαχειριστής θα βρει αντιδράσεις για την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων. Ένας τρόπος για να «προστατέψει» ο διαχειριστής τον εαυτό του από τέτοιες καταστάσεις, είναι η σύσταση γενικής συνέλευσης και η εγγραφή στα πρακτικά της επιθυμίας του διαχειριστή να ασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που βρει αντιδράσεις, θα πρέπει αυτές να σημειωθούν στα πρακτικά της συνελεύσεως.

Two Businesspeople Hand Analyzing Document Over Glass Desk

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μετριάσει τις ευθύνες που του αναλογούν και αυτές να βαρύνουν εξίσου όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η πληρωμή του ασφαλιστηρίου γίνεται και από το μισθωτή αν αυτό έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει συνάψει με τον εκμισθωτή.

Για οποιαδήποτε απορία
είμαστε πάντα στη διάθεση σας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας χωρίς δική σας χρέωση

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00 Σαββατο - Κυριακή: κλειστά