Έκδοση κοινόχρηστων δαπανών
και Διαχείριση πολυκατοικίας

Περιλαμβάνει:

 • Δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις, με την ανάλυση των κοινόχρηστων δαπανών

 • Ένα ειδοποιητήριο ανά διαμέρισμα

 • Εξοφλητική απόδειξη πληρωμής ανά διαμέρισμα

 • Τοιχοκόλληση της συγκεντρωτικής κατάστασης

 • Διανομή των ειδοποιητηρίων σε κάθε διαμέρισμα, με αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα είσπραξης

 • Είσπραξη του αναλογούντος ποσού ανά διαμέρισμα, από τον αρμόδιο υπάλληλο της εταιρίας

 • Πληρωμή συνεργείων που απασχολούνται στην πολυκατοικία (καθαρισμού, συντήρηση ανελκυστήρα κτλ)

 • Πληρωμή κοινόχρηστων λογαριασμών (ρεύμα, αέριο, νερό)

 • Τακτική εποπτεία της πολυκατοικίας. Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων του κτιρίου και αποκατάσταση αυτών.

 • Ανεφοδιασμός της πολυκατοικίας με πετρέλαιο

 • Τήρηση «Βιβλίου εσόδων – εξόδων» της πολυκατοικίας

 • Δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπου της εταιρεία μας στις γενικές συνελεύσεις

 • Δυνατότητα διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων όταν και εφόσον ζητηθεί

 • Σε περίπτωση μη είσπραξης των χρημάτων για την κάλυψη εξόδων της πολυκατοικίας απ’ όλους τους ιδιοκτήτες/ ενοικιαστές (όταν δεν υπάρχει αποθεματικό), η εταιρία δεν υποχρεούται να καλύψει τόσο τα έξοδα όσο και άλλες τυχόν υποχρεώσεις της πολυκατοικίας

 • Διαχείριση αποθεματικού κεφαλαίου πολυκατοικίας με τήρηση αναλυτικής κατάστασης εσόδων – εξόδων και σύνταξη – έκδοση ετήσιου ισολογισμού χρήσης.

Για οποιαδήποτε απορία
είμαστε πάντα στη διάθεση σας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας χωρίς δική σας χρέωση

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00 Σαββατο - Κυριακή: κλειστά