Τι είναι κανονισμός πολυκατοικίας;

Κανονισμός πολυκατοικίας είναι το συμβολαιογραφικό κείμενο που ρυθμίζει τις σχέσεις συνιδιοκτητών, την κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών και γενικά τη λειτουργία της πολυκατοικίας. Ο κάθε ιδιοκτήτης με την αγορά του ακινήτου υπεισέρχεται στις διατάξεις του κανονισμού.

polukaoikia 01

Ποιος νόμος διέπει την λειτουργία της πολυκατοικίας;

Ο σχετικός νόμος είναι ο 3741/1929 ΦΕΚ α΄4/9-1-1929

sxedio polukaoikias 01

Ποια η συμμετοχή ενός κενού διαμερίσματος στις κοινόχρηστες δαπάνες;

Στον κανονισμό της πολυκατοικίας προβλέπεται η συμμετοχή των κενών διαμερισμάτων. Εάν δεν  υπάρχει κανονισμός, σύμφωνα με το νόμο 3741/1929 κάθε διαμέρισμα υποχρεούται να συμμετέχει κανονικά στις κοινόχρηστες δαπάνες ανεξάρτητα από το αν γίνεται χρήση του διαμερίσματος. Όλα τα παραπάνω μπορούν να παραβλεφθούν με την ομόφωνη απόφαση όλων των ιδιοκτητών.

Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος μισθωτής - ιδιοκτήτης αρνείται να καταβάλλει τα κοινόχρηστα του;

Στην περίπτωση του ενοικιαστή, ενημερώνεται άμεσα ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και είναι ο τελικός υπόχρεος. Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών αποφασίζει για την δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων.

Κατανομή δαπάνης θέρμανσης με αυτονομία (ωρομετρητές - θερμιδομετρητές)

Η κατανομή των δαπανών θέρμανσης με αυτονομία προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα 27-9/7-11-85 ΦΕΚ 631δ΄ και γίνεται σύμφωνα με την μηχανολογική μελέτη της πολυκατοικίας.

Είναι υποχρεωτικό το αποθεματικό και ποιόν αφορά;

Η δημιουργία αποθεματικού ταμείου, είτε προβλέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είτε προκύπτει από την απόφαση της γενικής συνέλευσης, είναι υποχρεωτική και αφορά τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Μπορώ να αποχωρήσω από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας και να μη συμμετέχω σε αυτή;

Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, με συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό της πολυκατοικίας, μπορεί να αποκόψει την ιδιοκτησία του από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης και να εγκαταστήσει  ατομική θέρμανση με χρήση φυσικού αερίου ή άλλο αυτόνομο σύστημα, αρκεί να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ενεργειακής αποδοτικότητας της ιδιοκτησίας.

Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται από τις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης. Χωρίς συναίνεση, απαλλάσσεται μεν από τις δαπάνες καυσίμων της κεντρικής θέρμανσης, υποχρεούται όμως να συμμετέχει στις δαπάνες προληπτικής συντήρησης και στις έκτακτες δαπάνες, επισκευές και αντικαταστάσεις του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης (Ν. 4495/2017).

Το κόστος της κατανάλωσης (ώρας ή θερμίδας) είναι σταθερό;

Το κόστος της ώρας ή θερμίδας δεν είναι σταθερό και εξαρτάται άμεσα από το σύνολο των ωρών λειτουργίας της θέρμανσης όλων των ιδιοκτησιών και το καταναλωθέν πετρέλαιο.

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις δαπάνες ανελκυστήρα για τον 1ο όροφο;

Η συμμετοχή στις δαπάνες του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική και για τον 1ο όροφο.

Η μόνωση της ταράτσας είναι δαπάνη που αφορά όλους τους συνιδιοκτήτες;

Η υγρομόνωση της ταράτσας είναι υποχρεωτική δαπάνη που αφορά όλους τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας (διαμερίσματα-καταστήματα-υπόγεια).

sxedio polukaoikias 02
asanser

Με ποιόν τρόπο γίνεται η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών και του ανελκυστήρα;

Η κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών και του ανελκυστήρα γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στον κανονισμό της πολυκατοικίας. Ελλείψει κανονισμού, γίνεται ανάλογα με την αξία του ακινήτου (Ν. 3741/29). Παρόλο αυτά δικαστικές αποφάσεις έχουν δεχθεί την μέση κατασκευαστική αξία, που καταλήγει να είναι ανάλογη με το εμβαδόν κάθε διηρημένης ιδιοκτησίας, λαμβανομένου υπόψη και του όγκου της, (όταν υπάρχουν καταστήματα ή υπόγεια με διαφορετικό ύψος από τους τυπικούς ορόφους).

Για τον ανελκυστήρα η νομολογία δέχετε ανάλογα με το εμβαδόν των ιδιοκτησιών και την προσαύξηση ορόφου 15% ανά όροφο, για τον λόγο ότι οι ψηλότεροι όροφοι κάνουν περισσότερη χρήση του ανελκυστήρα. Σοβαρές επισκευές και αντικαταστάσεις μερών ή όλου του ανελκυστήρα κατανέμονται ανάλογα με το εμβαδόν των ιδιοκτησιών.

Πως ρυθμίζεται η στάθμευση στις πυλωτές των πολυκατοικιών;

Η πυλωτή της πολυκατοικίας είναι κοινόχρηστος χώρος και προορίζεται για την στάθμευση των αυτοκινήτων. Με ομόφωνη απόφαση των συνιδιοκτητών μπορεί να γίνει διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων στάθμευσης προς διευκόλυνσή τους. Οι εγκεκριμένες από την πολεοδομία θέσεις πάρκινγκ μπορούν, με το συμβόλαιο αγοράς, να δεσμευτούν για την αποκλειστική χρήση τους.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του διαχειριστή μιας πολυκατοικίας;

Ο διαχειριστής είναι εντολοδόχος της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών και εκλέγεται από αυτήν. Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας και την εύρυθμη λειτουργία των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, προσλαμβάνοντας τα κατάλληλα άτομα ή επιχειρήσεις. Ενεργεί τις τρέχουσες κοινόχρηστες δαπάνες, κατανέμει και εισπράττει αυτές από τους συνιδιοκτήτες. Για έκτακτες και μεγάλες δαπάνες συγκαλεί τη γενική συνέλευση η οποία και αποφασίζει. Εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών. Φυλάσσει το αρχείο της διαχείρισης και το παραδίδει στον επόμενο.

Για οποιαδήποτε απορία
είμαστε πάντα στη διάθεση σας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας χωρίς δική σας χρέωση

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 17:00 Σαββατο - Κυριακή: κλειστά